Ana sayfa Tarih Osman Gazi’nin Hayatı

Osman Gazi’nin Hayatı

72
0

Osman Gazi, 1258 yılında Bilecik’in Söğüt kasabasında dünyaya geldi.Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Ana’dır.Bizans kaynaklarında adı Ottman olarak geçmektedir.Avrupa kaynakları Bizans kaynaklarından bilgi aldığı için Osmanlı Devletinin adı “Ottoman”‘dır. Birçok Bizans tarihçisinin ( georgies,pachymeres,nikophoros,gregoros gibi) yapıtında ataman,atuman adının bulunduğunu ortaya çıkmıştır. 

1323 tarihli aspurça hatun vakfiyesinde ‘’osman gazi bin ertuğrul’un oğlu orhan’ın eşi aspurça hatun,kendi huzurunda alaeddin paşa’yı vakıfları için vekil atamıştır’’ yazar.
yine aynı vakfiyede açık bir şekilde ‘’osman ‘’ yazılmıştır.atman,ataman vs şeklinde yazılmamıştır. tam hali şu şekildedir:

‘’sultanü’l guzat ve’l-mücahidin katilü’l-kefere ve’l-müşrikin es sultan osman han gazi bin ertuğrul…’’

kaynak: osmanlı beyliği’nin kurucusu osman beg – halil inalcık belleten, cilt:71 – sayı:261 – yıl:2007 , sayfa:521

Hayatı boyunca iki defa evlenmiş ve 7 adet çocuğu olmuştur.İlk evliliği 1280 yılında Selçuklu Devleti veziri Ömer Abdülaziz Beyi’in kızı Orhan Gazi’ninde annesi olan Malhun Hatun ile yapmıştır.İkinci evliliğini 1289 yılında Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile yapmıştır.

Malhun Hatun
Şeyh Edebali

1281 yılında babasının yerine geçtiğinde aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes’ûd’un 1284’de Söğüt ve çevresinin kendisine yurt verildiğine dair fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey’in yarı bağımsızlığını kazanması demektir.

Osman Gazi Yağlı Boya Resmi

Osman Gazi’nin Bizans sınır şehirlerini fethetmesi üzerine telaşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik’i fethetti ve beylik merkezini Bilecik’e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer’i (Holofura’yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı kabul edildi.

27 Ocak 1300’de Selçuklu Sultânı III. Alâ’addin Keykubad’ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uç beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa’ya yakın bir yerde Yenişehir’i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti.

Fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey’e Eskişehir’i; oğlu Orhan Bey’e Sultânönü’nü; Hasan Alp’a Yarhisâr’ı; Şeyh Edebalı’ya Bilecik’i ve Turgut Alp’e İnegöl’ü verdi ve Edebalı’nın torunu Alâ’addin’i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313’de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey’in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti.

1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey’e devretti.

Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye Vasiyeti

1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt’ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa’daki Gümüş Künbed’e defn olunmuştur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here